Zinkglukonat, 50mg, 250 tabletter

SEK 198.00 inkl. moms*

Det här är en produkt innehållande zink från zinkglukonat. Detta är en zinkmolekyl bunden till två molekyler glukonsyra. Glukonsyra är en karboxylsyra som förekommer naturligt i frukt och bildas genom nedbrutning av druvsocker.

Enligt Livsmedelsverket behöver vi dagligen få i oss 9-12mg zink. Detta är det rekommenderade dagliga intaget (DRI) och det utgår ifrån var gränsen går när bristsymptom kan utvecklas. Trots det är zinkbrist är relativt vanligt. Ur ett globalt perspektiv är det ca 20 % som har brist. I vår del av världen är procenten förmodligen lägre men givetvis beroende på kost, stress och annat. Den dagliga rekommenderade dosen säger dock inget om vad våra kroppar verkligen behöver, dvs den dos där zink inte gör mer nytta. Det är ett stort spann mellan DRI (lägsta dosen) och högsta dosen där zink börjar bli skadligt. Terapeutiskt har man använt 150mg/ dag i flera år utan att se några biverkningar. Det är dock viktigt att poängtera att zink kan påverka upptag av andra mineraler, t ex kan koppar och järn påverkas och av den här anledningen bör vara försiktig med att ta allt för höga doser.

Zink är involverat i ca 750 olika sk zinkfinger-transkriptionsfaktorer som är viktiga för DNA-syntes och RNA-transkription och är involverat i alla cellulära processer, och viktig som katalytisk komponent för ungefär 2000 enzymer (hydrolaser, transferaser, oxidoreduktaser, ligaser, lyaser och isomeraser). Det här är alltså saker som påverkar våra celler på en väldigt fundamental nivå.

Aktiviteten av vitamin D-beoroende gener som sker via vitamin D-receptorn (VDR) påverkas av den intracellulära koncentrationen av zink. Därmed kan man anta att zink kan vara en svag länk vid höga doser D-vitamin.

Bild visar hur zink distribueras och åkommor som kan uppstå när man har brist. Hämtad [2020-11-12] från: Nutrients. 2020 Mar; 12(3): 762.


DOSERING: En tablett dagligen. Den rekommenderade dagliga dosen ska ej överskridas om inte läkare ordinerat annat.

Kategori Mineraler

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 176.79.