Zink bisblycinat 20mg, 100 kapslar

SEK 229.00 inkl. moms*

Rent zink-bisglycinat från Albion, dvs zink som är kelaterat med två glycin. Zinkbisglycinat är en lättupptaglig form av zink. 

Enligt Livsmedelsverket behöver vi dagligen få i oss 9-12mg zink. Detta är det rekommenderade dagliga intaget (DRI) och det utgår ifrån var gränsen går när bristsymptom kan utvecklas. Trots det är zinkbrist är relativt vanligt. Ur ett globalt perspektiv är det ca 20 % som har brist. I vår del av världen är procenten förmodligen lägre men givetvis beroende på kost, stress och annat. Den dagliga rekommenderade dosen säger dock inget om vad våra kroppar verkligen behöver, dvs den dos där zink inte gör mer nytta. Det är ett stort spann mellan DRI (lägsta dosen) och högsta dosen där zink börjar bli skadligt. Terapeutiskt har man använt 150mg/ dag i flera år utan att se några biverkningar. Det är dock viktigt att poängtera att zink kan påverka upptag av andra mineraler, t ex kan koppar och järn påverkas och av den här anledningen bör vara försiktig med att ta allt för höga doser.

Zink är involverat i ca 750 olika s k zinkfinger-transkriptionsfaktorer som är viktiga för DNA-syntes och RNA-transkription och är involverat i alla cellulära processer, och viktig som katalytisk komponent för ungefär 2000 enzymer (hydrolaser, transferaser, oxidoreduktaser, ligaser, lyaser och isomeraser). Det här är alltså saker som påverkar våra celler på en väldigt fundamental nivå, t ex för att hålla p53 och p21 aktiva (veckade).

Aktiviteten av vitamin D-beroende gener som sker via vitamin D-receptorn (VDR) påverkas av den intracellulära koncentrationen av zink. Därmed kan man anta att zink kan vara en svag länk vid höga doser D-vitamin, dvs ett högre intag av D-vitamin skulle kunna motivera ett ökat intag av även zink. 

DOSERING: 1-2 kapslar dagligen eller enligt ordination. Den rekommenderade dagliga dosen ska ej överskridas.

INNEHÅLL per kapsel:
Zink (elemäntärt 20 mg (250% av DRI*).
från  Albion TRAACS® Zn bisglycinat

* Dagligt rekommenderat intag

INGREDIENSER: Kapsel (hydroxypropylmetylcellulosa), zinkbisglycinat (Albion TRAACS®), fyllnadsmedel (mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat [vegetabilisk]).

KOSTTILLSKOTT: Förvaras torrt och utom räckhåll för barn. Ska ej ersätta varierad kosthållning.Kategori Mineraler

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 204.46.