Zink bisblycinat, 100g

SEK 149.00 inkl. moms*

Rent pulver med zink-bisglycinat, dvs zink som är kelaterat med två glycin. Zinkbisglycinat är en lättupptaglig form av zink.

Enligt Livsmedelsverket behöver vi dagligen få i oss 9-12mg zink. Detta är det rekommenderade dagliga intaget (DRI) och det utgår ifrån var gränsen går när bristsymptom kan utvecklas. Trots det är zinkbrist är relativt vanligt. Ur ett globalt perspektiv är det ca 20 % som har brist. I vår del av världen är procenten förmodligen lägre men givetvis beroende på kost, stress och annat. Den dagliga rekommenderade dosen säger dock inget om vad våra kroppar verkligen behöver, dvs den dos där zink inte gör mer nytta. Det är ett stort spann mellan DRI (lägsta dosen) och högsta dosen där zink börjar bli skadligt. Terapeutiskt har man använt 150mg/ dag i flera år utan att se några biverkningar. Det är dock viktigt att poängtera att zink kan påverka upptag av andra mineraler, t ex kan koppar och järn påverkas och av den här anledningen bör vara försiktig med att ta allt för höga doser.

Zink är involverat i ca 750 olika sk zinkfinger-transkriptionsfaktorer som är viktiga för DNA-syntes och RNA-transkription och är involverat i alla cellulära processer, och viktig som katalytisk komponent för ungefär 2000 enzymer (hydrolaser, transferaser, oxidoreduktaser, ligaser, lyaser och isomeraser). Det här är alltså saker som påverkar våra celler på en väldigt fundamental nivå, t ex för att hålla p53 och p21 aktiva (veckade).

Aktiviteten av vitamin D-beoroende gener som sker via vitamin D-receptorn (VDR) påverkas av den intracellulära koncentrationen av zink. Därmed kan man anta att zink kan vara en svag länk vid höga doser D-vitamin.
ANVÄNDNING: 1-2 måttskedar dagligen. Varje mått ger 15.5mg elementärt zink Dosen kan ökas vid behov, enligt ordination. Den rekommenderade dagliga dosen ska ej överskridas.

INNEHÅLL per 3g:
300mg elementärt magnesium (180% av DRI).

INGREDIENSER: 100% Magnesiumbisglycinat.

Tillverkas/packas i Tyskland

Kategori Mineraler

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 133.04.