Retibol Nanoform 50 mL

SEK 398.00 inkl. moms*


"Retibol is the most powerful natural anabolic known in the world" 
S. Portugalov, former head of the medical program of the Soviet & Russian Olympic Teams


Det här är den senaste generationens Retibol. Det är den första produkten i världen inom träning där naturliga ämnen kombineras med avancerad nano- och drug-deliveryteknologi.

Med nanoteknik öppnas en helt ny värld. Den tillåter oss att få in biologiskt aktiva substanser i en koncentration i blodet som annars bara hade varit möjligt via injektion. Tekniken innebär att mycket små partiklar av det aktiva ämnet transporteras in i blodet med hjälp av små vesikler ("nanoliposomer"). Storleken på dessa är mindre än 40 miljarddels meter (nanometer). Det är så små att de bara kan ses i ett avancerat elektronmikroskop.

Retibol är en biologiskt aktiv substans som har en direkt anabol verkan på muskelcellerna och som på så sätt hjälper kroppen att anpassa sig till hård träning. Effekten är dokumenterad både in vitro och in vivo, senaste studien, utförd i Tyskland, publicerades i juli 2019. Dessa studier är dock inte gjorda på nanopartiklar vilka kan antas öka effekten signifikant i o m att de aktiva ämnena är hydrofoba och konjugeras i levern, vilket inte sker med nanoliposomer.

Till skillnad från AAS (anabola androgena steroider) som får en muskeluppbyggande effekt genom att binda till androgenreceptorer så har Retibol har ingen egen receptor. Retibol binder istället till ERβ, en receptor som bidrar till muskeluppbyggnad genom att påskynda proteinsyntesen genom att via en okänd mekanism effektivisera translation (andra steget i proteinsyntes) i ribosomerna. förmodligen sker effekten genom att olika signaleringsvägar uppregleras. ERβ-receptorn fungerar som en antagonist till alfa-receptorn. Retibol hjälper även till att sänka både 17-β-östradiol (det östrogen som bildas när testosteron aromatiseras) och kortikosteroider även om detta kan ses mer som "bieffekter".  

Retibol är en produkt som erbjuder något som dina vanliga kosttillskott inte kan erbjuda, nämligen en direkt anabol effekt på muskelcellerna som är dokumenterad i oberoende vetenskapliga studier. Det enda som behövs är hård träning och adekvat kost. 

När du använder Retibol är det en fördel att du tränar så mycket du kan. Detta eftersom Retibol påskyndar den translationella delen av proteinsyntesen så du återhämtar dig snabbare och kan därför träna mer. Ju mer du tränar desto mer får du ut av produkten men tänk på att då och då lägga in några dagars vila för att vara helt säker på att du ger musklerna och det neuro-endokrina systemet tillräcklig återhämtning.

Det går bra att kombinera Retibol med andra kosttillskott men det är inte nödvändigt för effekten. Se till att äta ordentligt brukar vara tillräckligt. 

DOSERING: Ta 1 pump 30-60 minuter innan träning. Dosen kan ökar till två pump dagligen. Varje pump ger ca 1 mL vilket ger 50mg nanoenkapsulerade fytoekdysteroider.

FÖRPACKNING: 50 ml

INGREDIENSER: PEG-sorbitanolat-ekdysteroidkonjugat, glycerol. Samtliga ingredienser utöver de av växtursprung uppfyller Eur. Ph.

KONTRAINDIKATIONER: Retibol bör användas med försiktighet om du samtidigt tar blodförtunnande läkemedel.
Produktalternativ

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 355.36.