NAR™ (nano-naringenin) 50mL

SEK 498.00 inkl. moms*

NAR innehåller naringenin som finns naturligt i bl a grapefrukt. NAR är en av våra nano-baserade produkter vilket innebär att naringenin är inkapslat i pyttesmå höljen kallade miceller som bidrar till att upptaget blir mångfaldigt bättre. Teoretisk och lite grovt räknat måste du äta uppemot 90 grapefrukt för att få ut samma mängd naringenin i blodet som en dos NAR. Det här har att göra med att micellerna kringgår problem som upptaget av naringenin har, både vad gäller löslighet, permeabilitet och förstapassagemetabolism i levern. NAR levererar helt enkelt naringenin till kroppens celler i väldigt stor omfattning. Sen finns det vissa andra fördelar med nanotekniken, t ex att träffytan är större och de aktiva ämnen transporteras även in i cellerna bättre. 

Det vi tycker är extra intressant med naringenin är att studier visar att det har en effekt på flera av enzymerna som ingår i citronsyracykeln och många av dessa enzymer är påverkade vid mitokondriell dysfunktion och inflammation. Du kan alltså använda den här produkten mot "det mesta". 

I synnerhet är vi intresserade av naringenin för att minska permeabilitet i de olika barriärerna i kroppen, t ex tarmbarriären. Barriärer med hög permeabilitet "läcker" och det får konsekvenser för vår hälsa. Barrirärernas syfte kan sägas vara att olika ekosystem i kroppen inte påverkar varandra mer än vad som är tänkt. Läcker barriären kommer ämnen från ett ekosystem, t ex tarmfloran och tarmarnas immunförsvar att påverka blodet, sett som ett eget ekosystem. Tarm och blod kommer i sin tur påverka andra ekosystem, t ex blod-hjärnbarriären. 

Om du är intresserad av att stärka de här olika barriärerna rekommenderar vi dig att kombinera NAR med vår produkt Revant. Forskning visar att de verksamma ämnena påverkar tight junctionproteiner och gener såsom occludin och claudin-5, minskar bl a matrix metalloproteinas-9 som bryter ned tight junctions som bidrar till ökar permeabilitet och därmed att barriären läcker. 


ANVÄNDNING: 1-2 pump dagligen eller enligt ordination. Den rekommenderade dosen ska ej överskridas. NAR kan tas direkt i munnen (smakar beskt) eller utblandat i valfri dryck. Produkten kan även användas utvärtes vid behov. 

INNEHÅLL: PEG-sorbitanoleatkonjugerat naringenin, glycerol. 

KOSTTILLSKOTT: Förvaras torrt och utom räckhåll för barn. Ska ej ersätta en varierad kosthållning. 


Kategori Fytonutrienter

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 444.64.