F2 (FAS-2), 200g

SEK 698.00 inkl. moms*

F2 är i grunden en ganska enkel produkt. Dess huvudsakliga innehåll är ämnen som finns naturligt i alla kroppens celler. Det unika med produkten är mängden av respektive och förhållandet. F2 används som en del i ett antiinflammatoriskt protokoll och riktar in sig på att lösa inflammation genom att påverka det som driver den på djupaste nivå. 

F2 har två primära angreppspunkter på aktiverade celler, dvs celler som driver på inflammation. Vid kroniska problem är dessa celler kroniska aktiverade pga att de är i en inflammatorisk loop, ett självförsörjande kretslopp kan man säga. En del av aktiveringen är att cellerna är apoptosresistens, dvs är odödliga. 

Det som aktiverar en immuncell kan vara främmande ämnen likväl som kroppsegna signalmolekyler. Cellen aktiveras vanligen via olika receptorer såsom toll-like receptors (TLR), g-proteinkopplade receptorer (GRP) m fl. I princip det första som sker vid aktiveringen är att citronsyracykeln i mitokondrierna remodelleras, dvs den normala funktionen förändras för att olika ämnen som ingår i den här cykeln behövs för att främja inflammation. Det här innebär bl a att citronsyracykeln i vissa delar sker omvänt (reduktivt). Remodelleringen har en kraftfullt inverkan på hur cellen fungerar. Remodelleringen påverkar hela cellens energiproduktion, på vilket sätt olika näringsämnen används i cellen och även cellens självmordsmekanismer (apoptos). T ex vid en virusinfektion påverkar olika proteiner i viruset citronsyracykeln och detta är en nödvändighet för att värdecellen ska överleva men också för att replikation ska kunna ske.

F2 riktar in sig på en viktig detaljs i remodelleringen av citronsyracykeln och den är involverad i uppreglering av HIF-1alfa (hypoxi-inducerande faktor 1) och NF-kB. Båda dessa är absolut nödvändiga för aktivering av celler. Utan att dessa uppregleras sker egentligen inga förändringar i cellen och i princip kan inte inflammation ske. En annan ska som regleras via den här angreppspunkten är proteinet p53 som ofta kallas genomets väktare. Det är ett protein som behövs för att inleda apoptos i fall cellen eller dess DNA är skadat. Det här är ett protein som virus påverkar omgående för annars skulle cellen inleda apoptos.

Den andra angreppspunkten berör också en remodellingen men berör egentligen cytosolen. Vid remodellering av TCA bildas det mer av vissa ämnen och mindre av andra. Det här är välreglerad process. Påverkas mängderna av de här ämnens så får det konsekvenser via feedbackmekanismer. I detta fall påverkar cellen på bred front genom att bl a glykolys hämmas vilket i sin tur minskar både mjölksyra och sänker pH, båda viktiga signalmolekyler vid cellaktivering. Men det sker även s k kromatin remodellering (histonmodifiering via HAT/HDAC) och det här är något som egentligen allt som sker i cellen påverkar och det påverkar i sin tur allt som sker i cellen. Remodelleringen av citronsyracykeln och de ämnen det genererar har inte bara syftet att leverera råvaror för inflammation, virusreplikation eller celldelning utan används även för sån här kromatinremodellering som uppreglerar receptorer och signaleringsvägar vilka säkrar cellens tillgång på näringsämnen som behövs för alla processer som sker i cellen.

Eftersom de primära ingredienserna ingår i alla kroppens celler så kan man ju undra om de påverkar alla celler. Svaret är nej. En cell som inte är aktiverad har inte en remodellerad citronsyracykel och dess bioenergiska behov regleras av det som cirkulerar i blodet. En aktiverad cells bioenergiska behov regleras via antingen muterade gener eller kromatinremodellering.

DOSERING:
Vikt <5 kg: 1/3 tesked två gånger dagligen.
Vikt 5-20 kg: 1/2 tesked två gånger dagligen.
Vikt 21-50 kg: 1 tsk morgon och 1/2 tsk kväll
Vikt >50 kg: 1 tsk morgon och 1 tsk kväll
Vikt >100 kg: 1 tsk tre gånger dagligen.

F2 blandas i vatten och administreras oralt.


INGREDIENSER:*
D-mannos, alfa-ketoglutarat.

* Ex tempore, kundanpassat, innehåll är möjligt. 


Kategori Fodertillskottt

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 623.21.