F2, 200g

SEK 698.00 inkl. moms*

F2 är en innovativ produkt och är en del i det av ELABS utvecklade protokollet kallat REPRO™(metabolisk och epigenetisk omprogrammering). F2 är helt naturligt och hjälper till att motverka inflammation genom att i första hand omprogrammera metabolismen i aktiverade immunceller. I stora drag bidrar F2 till följande: 

1) Motverka glykolysen, dvs de aktiverade immuncellernas stora behov av socker minskar. Glykolysen är en nödvändig del i aktivering av immunceller för att de ska utsönda pro-inflammatoriska signalmolekyler. 

2) Öka upp det lokala pH-värdet i inflammationen genom att dels hämma glykolysen vars slutprodukt är laktat och dels tillföra ämnen som är basbildande. Ett minskat laktat och högre pH kan vara fördelaktigt eftersom dessa är en naturlig del i en kronisk inflammation.

3) Påverkar uttryck i gener via histonmodifiering, bl a laktylering och acetylering. Uttrycket i dessa regleras cellmetabolismen via uppreglering av proteiner och signaleringsvägar, påverkar apoptopiska och antiapoptopiska proteiner mm. 

4) Motverka koagulation som är en del av det inflammatoriska förloppet (antikoagulationsterapi).

DOSERING:
Vikt <5 kg: 1/3 tesked två gånger dagligen.
Vikt 5-20 kg: 1/2 tesked två gånger dagligen.
Vikt 21-50 kg: 1 tsk morgon och 1/2 tsk kväll
Vikt >50 kg: 1 tsk morgon och 1 tsk kväll
Vikt >100 kg: 1 tsk tre gånger dagligen.

F2 blandas i vatten och administreras oralt.


INGREDIENSER:
Mannos-katekol modifierat natriumkomplex (citrat, bikarbonat, karbonat), Ion Stabilizer™ (mineralsediment från urtidsvatten).

Kategori Fodertillskottt

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 623.21.