F2, 200g

SEK 698.00 inkl. moms*

F2 är ett innovativt kompletteringsfoder/tillsats avsett att användas som en del i en icke-inflammationsdrivande kost. Över 30 års erfarenhet inom utveckling av kosttillskott för människor, och djupgående studier i inflammation/inflammatorisk metabolism har resulterat i denna produkt. Produkten är avsedd för att användas för hund och katt men kan i praktiken användas användas av alla däggdjur.

F2 tillför ämnen som i vetenskapliga försök ha visats "programmera" om celler som befinner sig i ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd. Dessa celler kännetecknas ofta av att de använder aerobisk glykolys för att producera energi snabbt och din veterinär kan kontrollera detta med en PET-kameraundersökning med fludeoxyglukos (FDG). Efter att F2 har administrerats under några veckor ska veterinär kunna se minskad ackumulering av FDG i det inflammerade området, kunna notera minskat laktat i den inflammerade mikromiljön, en normalisering av urinärt pH, och vid djupare analys kunna notera förändringar såsom en ökning av klassiskt aktiverade makrofager (M1), förändrade cytokinprofiler mm.

Observera att F2 inte behandlar sjukdom, utan tillför ämnen som "rättar till" grundsaken och det kan i sin tur få symptombilden att förändras. F2 ska aldrig ersätta veterinärens behandling utan för ses som ett nutritionellt komplement.  

DOSERING:
Vikt <5 kg: 1/3 tesked två gånger dagligen.
Vikt 5-20 kg: 1/2 tesked två gånger dagligen.
Vikt 21-50 kg: 1 tsk morgon och 1/2 tsk kväll
Vikt >50 kg: 1 tsk morgon och 1 tsk kväll
Vikt >100 kg: 1 tsk tre gånger dagligen.

F2 blandas i vatten och administreras oralt via doseringsspruta eller blandat i mat.

OM JAG MISSAR ATT GE EN DOSERING?
Om du missar morgondosen ger du dubbla mängden på kvällen. missar du kvällsdosen ger du dubbel morgondos.

KONTRAINDIKATIONER:
Effekten av F2 under dräktighet eller di är ej utredd varför användning avrådes.

INGREDIENSER:
Mannos-katekol modifierat natriumkomplex (citrat, bikarbonat, karbonat), Ion Stabilizer™ (mineralsediment från urtidsvatten).

SAMMANSÄTTNING:
Råprotein 0%
Växttråd 0%
Råolja och råfett 0%
Råaska (mineraler) 27%
Fukt ~10%


Kategori Fodertillskottt

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 623.21.