Akoge™ 30 dagar (pulver)

SEK 429.00 inkl. moms*

Akoge™ (alfa-ketoglutarat) finns naturligt i alla kroppens celler där det bildas i mitokondriernas citronsyracykel och deltar i energiproduktionen men är också viktigt för att upprätthålla homeostas i den epigenetiska regleringen (metylering). Forskning visar att nivån av det här ämnet sjunker med stigande ålder och i prekliniska studier har man visat att långsiktig tillförsel av alfa-ketoglutarat har en gynnsam effekt på åldrandet. Den här forskningen har gjort alfa-ketoglutarat till ett av de hetaste ämnen inom longevity.

Även om det här ämnet inte är någon nyupptäckt så är det första på senare år man har börjat förstå dess roll vid kronisk inflammation. Det effekt har att göra med ett konkurrensförhållande till andra ämnen som tillverkas i mitokondrierna och balansen av dessa styr olika enzymer, t ex prolylhydroxylaser och TET-enzymer som slår på och av olika funktioner i cellerna, t ex avgör om en cell ska driva på inflammation eller inte (aktiveras eller inte). Den här rollen gör att alfa-ketoglutarat är ett hett ämne inom området immunmetabolism. Alfa-ketoglutarat är kanske mest känt för att reglera balansen mellan inflammationsdrivande makrofager (M1) och antiinflammatoriska M2-makrofager men det här ämnet spelar en viktig funktion i alla typer av immunceller.

Utöver det som nämns ovan har alfa-ketoglutarat, som naturlig komponent i alla celler, många olika effekter, till exempel:  

  • involverat i regleringen av reaktiva syreföreningar (ROS) genom att påverka bl a NADPH-oxidaser. ROS driver på kronisk inflammation.
  •  är viktigt för cellernas produktion av antioxidanten glutation genom att vara ett co-substrat för γ-glutamylcysteinsyntetas, ett enzym som slår ihop glutamat och cystein för att bilda γ-glutamylcystein, ett förstadium till glutation i cellerna.
  • har visats minska produktion och utsöndring av cytokiner, bl a interleukin-6 och TNF-alfa. Dessa cytokiner är nyckelkomponenter för att driva på inflammation.

  • främjar ökat NAD+ och oxidativ metabolism i mitokondrierna.
  • viktigt för mitokondriernas eneriproduktion (ATP). Mitokondriena är kända som cellernas kraftverk.


FÖRPACKNING: 85g, räcker cirka 30 dagar.

DOSERING: Två kryddmått morgon och kväll. Blandas i vätska. Dosen kan ökas till det dubbla men generellt ska den rekommenderade doseringen ej överskridas om annat inte ordinerats.

INNEHÅLL: Kalcium askorbinsyra/alfa-ketoglutarsyrakomplex

KOSTTILLSKOTT: Ska ej ersätta varierad kosthållning eller ordinationer från läkare. Förvaras torrt och utom räckhåll för barn.

Kategori Cellhälsa

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 383.04.