Vad är det för skillnad på curcumin och det nano-curcumin?

I många länder används gurkmeja som krydda som en del i den dagliga matlagningen och man har i epidemiologiska studier kunnat se vissa mönster där dessa människor drabbas mindre av vissa sjukdomar, t ex sjukdom i tarmarna. De här positiva effekterna av gurkmeja kommer av lång tids daglig användning av gurkmeja. Det främsta verksamma ämnet i gurkmeja är curcumin och man kan räkna med att innehållet av curcumin i gurkmeja ligger någonstans mellan 3-5 procent.

Curcumin finns att köpa och det är då extrakt av gurkmeja. Det normala är att dessa extrakt innehåller 95% curcumin och kan därmed ses som en koncentrerar form av gurkmeja. Det är allmänt känt och visat i åtskilliga vetenskapliga studier att kroppen har väldigt svårt för att ta upp curcumin, dels beroende på att det är olösligt i tarmvätskan (hydrofobt) och det lilla som tas upp bryts snabbt ned i levern (konjugeras). Ungefär en procent av det curcumin du intar via munnen går ut i blodet och resterande går ut med avföring. En viss del av den här nedbrytningen kan motverkas av ämnet piperin som finns i svartpeppar och det är därför vanligt att kapslar med curcumin innehåller även piperin. Det finns en studie som visade att upptaget förbättrads 20-faldigt av denna kombination men då ska man ta hänsyn till att ett 20-faldigt upptag på något som i princip inte tas upp alls i praktiken innebär att du gör något dåligt till lite mindre dåligt. Studien är gjord på curcumin i doser om två gram så man vet inte om piperin hjälper till vid doser över två gram. Intag att fett samtidigt med curcumin kan vara en fördel och likaså kan uppvärmning av curcumin (och fett) vara bra för att öka curcuminets löslighet.

Effekten av curcumin är dosrelaterad, dvs du behöver en viss koncentration för att få effekt. Det här kallas terapeutisk dos. Kommer man inte upp i rätt koncentration kan man inte förvänta sig någon terapeutisk verkan utan då är det effekten av långsiktig användning man får hoppas på. I de allra flesta fall när det gäller kosttillskott baserade på ämnen från växtriket tas för låga doser eftersom man i princip aldrig tar hänsyn till upptag och nedbrytning/metabolisering.

För att sammanfatta ovanstående lite. Vanligt curcumin är lämpar sig mest för daglig användning under lång tid. Man ska inte förvänta sig några markanta effekter men ändå dra en viss nytta av curcuminets alla fördelar. Med svartpeppar etc kan man förvänta sig något bättre effekt men man bör vara medveten om att man förmodligen inte riktigt är uppe i terapeutisk dos.

Så hur gör man om man verkligen vill ha ut max av curcumin? Jo man gör curcuminet vattenlösligt och använder s k drug-deliveryteknik. Den här tekniken går hand i hand med nanoteknik och det är just det som nano-curcumin är, curcumin i nanopartikelstorlek.  I tillverkningen av nano-curcumin använder Elabs s k skjuvkraft för att göra curcuminpartiklarna så små att det krävs elektronmikroskopi för att kunna se dem. De här pyttesmå partiklarna har en tendens att klumpa ihop sig (aggregera) och detta motverkas genom att binda partiklarna till små vesikler, höljen kan man säga. De här höljena är lösliga både i vatten och fett och fungerar som en skyddande barriär mot nedbryting i t ex levern. De transporterar curcuminet via blodet till målcellerna. Höljena bidrar också till en tidsfördröjd effekt där curcuminet ligger kvar längre i blodet, upp till ett dygn, och har därför större chans att nå målcellerna. I praktiken innebär allt det här att upptaget av curcumin förbättras enormt. En normal dos är 50-100mg och det är sällan man behöver gå över den dosen.

Ska du köpa vanligt curcumin eller nano-curcumin? Hade du frågat mig för några år sen hade jag förmodligen sagt att du skulle köra på curcumin + piperin. Med ny teknik, nya rön och samtidigt som jag själv blivit mer insatt i curcumin så har jag fått ett annat perspektiv. Jag tycker att om du inte tar curcumin för något speciellt utan tänker med långsiktigt så klarar du dig med curcumin + piperin eller Curcumin Phytosome från Jarrow. Om du gör smoothies så skippa gurkmeja och gå över på curcumin istället och släng i en nypa svartpeppar. 15g gurkmeja innehåller bara 0,75g curcumin i bästa fall.

Om du vill använda curcumin för dess mer direkta effekter så måste du kommer upp i den där terapeutiska dosen och då är nano-curcumin det bästa valet. Och, som sagt, små doser räcker. Jag använder själv Circumin och tar 50mg dagligen. Det låter fjuttigt men är faktiskt effektmässigt en dos som de flesta som äter vanligt curcumin inte kommer i närheten av.