Låggradiga inflammationer är oftast inget vi märker av men kan ge diffusa symptom. I takt med att inflammationerna ökar, ökar också risken för att vi utvecklar folksjukdomar. Små val i din vardag kan hjälpa dig att motverka inflammationer.

Läs mer