Modern kost bidrar till ohälsa och en väg till ohälsa är s k läckande tarm, ett tillstånd där även godartade bakterier kan bidra till systemisk inflammation och autoimmunitet.

Läs mer