Läckande tarm & immunförsvar

Läckande tarm är något man hör/läser om ganska ofta. Det här innebär att tarmbarriärens funktion är nedsatt och barriären släpper igenom ämnen som kan gå ut i blodet går ut och på så sätt påverka vår hälsa. Här tänker de flesta säkert på olika toxiner men en studie av ett forskarteam från Yale University i USA visar att även den godartade bakterien Lactobacillus reuteri kan orsaka elände. 

Forskarna gjorde ett experiment på möss med SLE (systemisk lupus erythematosus), ofta kallat lupus så jag kallar fortsättningsvis dessa för lupus-möss. Lupus är en kronisk inflammatorisk sjukdom som ofta förstör organ via auto-immuna reaktioner. Det är alltså immunförsvaret som orsakar skador och det här är grunden till många sjukdomar. Vi äter och lever fel vilket orsakar obalanser i vårt immunförsvar som sen gör oss sjuka. I ett första experiment slog forskarna ut  tarmfloran med bredverkande antibiotika eller födde upp lupus-möss i en bakteriefri miljö. Båda dessa förlängde mössens livslängd och minskade symptom på auto-immunitet.

Därefter analyserade de avgöring från lupus-möss vs friska möss och fann att de lupus-mössen hade en förändrad tarmflora med bl a större mängd av Lactobacillus reuteri men kanske mest intressant var att lupus-mössen hade en ökad translokation av L. reuteri, dvs bakterien vandrade ut i blodet pga en nedsatt funktion på tarmbarriären. Det här kan vara förklaringen till att det första experimentet med utslagen tarmflora bidrog med ökad hälsa hos lupus-möss. Behandlingarna minskade helt enkelt mängden L. reuteri och därmed kunde mindre av denna bakterie vandra ut i blodet. 

L. reuteri anses vara en godartad bakterie som ofta används i kosttillskott för att främja tarmhälsan men om man har läckande tarm kanske det inte är så bra att fylla på med kosttillskott innehållande bl a denna bakteriestam? Vad är i så fall alternativet? Jo du ska se till att få i dig mer resistent stärkelse. Forskningsteamet från Yale testade att ge lupus-möss resistent stärkelse. Det här är en typ av stärkelse som inte bryts ned i matsmältningen utan istället fermenteras de i tarmarna och då bildas kort-kedjadefettsyror (SCFA). Tillförsel av resistent stärkelse minskade mängden av L. reuteri och stramade upp tarmbarriären, minskade läckande tarm och translokation av bakterier till blodet. Efter ett tag minskade dödligheten hos lupus-mössen och även pro-inflammatoriska ämnen i tarmar och mjälte minskade vilket tyder på en systemisk antiinflammatorisk effekt.  

Resistent stärkelse finns att köpa i pulverform men det finns även naturligt i stärkelserik föda, i olika bönor och grönsaker. Om du har potatis över från gårdagen så är en bra källa för resistent stärkelse och om du vill göra den ännu nyttigare så värm och och låt svalna en gång till för att  öka mängden resistent stärkelse. När du äter grönsaker såsom t ex blomkål går det utmärkt att äta både stjälk och blast. När du äter äpplen så ät hela äpplet. Våra förfäder slängde förmodligen inte mat eller åt bara de "fina" delarna som vi gör nuförtiden. Om du är intresserad av det här och kanske själv lider av någon auto-immunitet så titta även här i bloggen efter mina inlägg om salt. 


Källa:  Cell Host Microbe. 2019 Jan 9;25(1):113-127.e6.
doi: 10.1016/j.chom.2018.11.009.