Insulinresistens och kopplingen till salt.

Insulinresistens innebär cellerna inte svarar lika bra på insulin som de brukar göra och därför behövs mer insulin för att blodsockret ska sänkas. Det här är ett negativt tillstånd eftersom både högt blodsocker och högt insulin var för sig bidrar till inflammation. Och insulinresistens är redan för början orsakat av inflammation så man kan se insulinresistens som ett tidigt skede i en nedåtgående spiral där inflammation kan påverka kroppen ytterligare med öka risken för följdsjukdomar. 

Receptet är ofta bättre mat och mer motion. Ja mindre socker sänker så klart blodsockret och därmed behövs mindre insulin men vad är grunden till problemet? Det finns något som det sällan talas om när det gäller inflammation och det är salt. Ja precis... vanligt salt (natriumklorid). Det är ett välkänt vetenskapligt faktum att salt bidrar till ett obalanserat immunförsvar, triggar autoimmunitet, inflammation och metabolt syndrom. Det här sker genom saltets påverkan på något som heter SGK-1 och kan sägas vara en sensor som känner av bl a osmotiskt tryck. SGK-1 ökar bildningen av en typ av T-hjälparceller kallade Th17  och minskar Treg (regulatoriska T-celler). En obalans i dessa är en säker väg till inflammation.  Th17 producerar interleukin-17 som är en cytokin som är förknippad med just inflammation. 


I en kinesisk studie av Wen Wen och medarbetare gav man 45 försökspersoner i åldrarna 29-65 år med normalt blodtryck antingen en kost med lågt saltinnehåll (3g/dag) i sju dagar eller högt saltinnehåll (18g/dag) i sju dagar. Efter den sjunde dagen gav man gruppen som fått högsalt även tillskott med kalium (4.5g/dag).  Resultatet visade att gruppen med högt salt ökade sitt insulin och HOMA-IR som är en bedömningsmodell för insulinresistens och funktion hos betaceller. Tillskott med kalium reverserade effekten av högt saltintag. Under högt saltintag ökade IL-17 från 4.2 og/mL till 9.7 pg/mL och tillskott med kalium tog ned det till 2.0pg/mL (från 9.7) och påverkade även HOMA-IR statistiskt signifikant.

Det här tyder på balansen mellan natrium och kalium spelar en viktig roll för insulinresistens via de IL-17-producerande Th17-cellerna. Kalium motverkar bildning av Th17 och främjar istället de immunsuppressiva regulatoriska T-cellerna som i studien ovan visade sig i bättre utfall i HOMA-IR-bedömningen. 

Så mindre natrium är en fördel för dig som har insulinresistens/pre-diabetes. Byt ut ditt vanliga salt mot kaliumberikat salt (ej havssalt eller himalaya). Ät mer grönsaker, frukt och bär för att få i dig mer kalium och ta tillskott om nödvändigt. 


Källa: Endocrinol Diabetes . 2017 Sep;125(8):571-576.
doi: 10.1055/s-0042-101793.