Forskning: Minskad dödlighet i Covid-19 med nano-curcumin.

I en alldeles nypublicerad randominserad och dubbelblind studie på patienter med mild respektive allvarlig covid-infektion gav man 160mg nano-curcumin uppdelat på två doser dagligen (80mg x 2) i 3 veckor. Förutom att man i studien kunde visa att nano-curcumin påverkar olika inflammatoriska cytokiner, vilket visats även i flera tidigarr studier, var det mest intressanta resultatet hur interventionen/behandlingen påverkade dödligheten. 

Patienter med milda symptom:
Placebo: 5% (1 av 20)
Nano-curcumin: 0% (0 av 20) 

Patienter med allvarliga symptom
Placebo: 25% (5 av 20)
Nano-curcmin 5% (1 av 20)

Nano-curcumin är en avancerad form av curcumin (från gurkmeja) där man kapslar in curcumin i små lipida nanopartiklar. Det är ungefär samma teknik som används för att leverera mRNA-vaccin. Tekniken används till curcumin för att förbättra upptaget och för att en större andel av curcuminet ska nå målcellerna och därmed uppnå bättre effekt. Men 'nano' syftar man på partikelstorleken. En nanopartikel ska enligt definitionen ha en partikelstorlek som är mindre än 100 nm (nanometer). Diametern på ett hårstrå är drygt 75,000 nm och ett coronavirus har en diameter på ca 120 nm. De förbättrade egenskaperna bidrar till att det räcker med små doser, ofta mellan 50-200mg dagligen för att uppnå goda terapeutiska effekter.  Nano-curcumin är ett hett  forskningsområde som det har forskats på i cirka tio år och det är från och med slutet på 2020 som forskningen successivt går in i klinisk fas.

Om du är infekterad och upplever förvärrade symptom och i synnerhet andningsbesvär så ska du givetvis söka upp vården (inte öka dosen nano-curcumin). 

Källa: Life Sci. 2021 Jul 1; 276: 119437.
doi: 10.1016/j.lfs.2021.119437