Aspartam, är det farligt?

Aspartam är ett sötningsmedel som är ungefär 200 gånger sötare än vanligt socker vilket betyder att man på ett ungefär kan använda 200 gånger mindre aspartam än socker i den produkt man vill söta. Aspartam är kemiskt sett en metylester av aspartylfenylalanin, det sistnämnda är en dipeptid (två aminosyror som sitter ihop) av aminosyrorna asparaginsyra och fenylalanin. Båda dessa aminosyror är naturligt förekommande i allt protein som vi får i oss. Forskning att dipeptiden bryts ned i matsmältningen och alltså frigörs metanol (träsprit), asparaginsyra och fenylalanin.

Det finns många som har åsikter om aspartam och livsmedelstillsatser i största allmänhet. Forskningen har inte kunnat bevisa att aspartam är skadligt men man har kunnat påvisa att vissa personer kan drabbas av huvudvärk. Det finns säkert en massa andra symtom som olika individer upplever men merparten av dessa bör kunna elimineras om aspartamkonsumtionen sker parallellt med intag av protein som tillför samtliga aminosyror.

Som alla vet vid det här laget får vi ju i oss metanol från andra saker också... I den debatten kan man ju vrida och vända på argumenten.... Formaldehyd är genotoxiskt, en bevisad carcinogen men bildas faktisk i kroppen från folat. Myrsyran som bildas när formaldehyd oxiderar används i kroppen för att bilda 10-formyltetrahydrofolat (en form av folat) som fungerar som substrat ett enzym med det simpla namnet fosforibosylaminoimidazolkarboxamidformyltransferas som används i syntesen av nukleotider som används i uppbyggnad av DNA och RNA. Folat - som bildar formaldehyd - är också det ämne som dödar celler som inte kan metabolisera formaldehyd. Ganska intressant.

Min åsikt är att aspartam är inget som kroppen behöver, det gör ingen nytta, är "man-made" och belastar t ex leverns detoxifieringssystem i onödan. Inte för att det frigörs lite metanol (oxiderar till formaldehyd som oxiderar till myrsyra) men det är onödig belastning och de två aminosyrorna i fri form tillför inte heller något positivt. Därför bör man undvika eller begränsa intaget där man kan. Till barn tycker jag att man absolut inte ska produkter innehållande något sötningsmedel.